Aktualne zapytania ofertowe

Postępowania poniżej 30 000 EUR
Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
14/09/2017
22.09.2017
znak sprawy: 49/P/AGE/2017 - DDSK Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych węzła cieplnego

Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych  węzła cieplnego obiektu WUM przy ul. Działdowskiej 1 do obowiązujących przepisów ustawy o dozorze technicznym polegającym na:

1)   dostosowaniu (wymianie) elementów instalacji węzła jakie są wymagane do uzyskania pozytywnej decyzji Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji,

2)   odtworzenie dokumentów wymaganych do zgłoszenia, których nie posiada Zamawiający,

3)   wykonaniu dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji cyfrowej dokumentacji wymaganej do zgłoszenia urządzeń ciśnieniowych w UDT,

4)   przygotowanie i złożenie wniosków do UDT dla urządzeń ciśnieniowych, dla których jest to wymagane zgodnie z ustawą o dozorze technicznym,

5)   doprowadzenie do uzyskania przez WUM pozytywnych decyzji dopuszczających do eksploatacji urządzenia ciśnieniowe przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego,

6) przygotowanie instrukcji eksploatacji dla poszczególnych urządzeń ciśnieniowych.

Zbigniew Jaruszewicz