Aktualne zapytania ofertowe

Postępowania poniżej 30 000 EUR
Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
12/01/2018
19.01.2018
znak sprawy: 01/P/AGE/2018 - DCEPT Dostawa, instalacja i konserwacja 1 klimatyzatora typu split

Dostawa i instalacja 1 kompletu* fabrycznie nowego klimatyzatora typu „Split” z naściennymi jednostkami wewnętrznymi oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pomieszczenie P13a w budynku CePT przy ul. Banacha 1B w Warszawie

Dominik Stępień
12/01/2018
19.01.2018
Dostawa, instalacja i serwis 2 klimatyzatorów typu „Split” w Zakładzie Immunologii WUM w budynku „Apteki”

Dostawa i instalacja 2 kompletów* fabrycznie nowych klimatyzatorów typu „Split” z naściennymi jednostkami wewnętrznymi, w pokojach 31 i 32 oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w budynku „Apteki” Blok F przy ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa. 

Dominik Stępień
12/01/2018
19.01.2018
Dostawa, instalacja i serwis 3 klimatyzatorów „Split” w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w budynku Zwierzętarni Pawińskiego 3c

Dostawa i instalacja 3 fabrycznie nowych klimatyzatorów typu „Split” z naściennymi jednostkami wewnętrznymi oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w w pomieszczeniach korytarz i pomieszczenie socjalne 16-18; 0.20a w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w budynku Zwierzętarni Pawińskiego 3c, 02-106 Warszawa

Dominik Stępień