Aktualne zapytania ofertowe

Postępowania poniżej 30 000 EUR
Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
19/07/2018
01.08.2018
Znak sprawy: 36/P/AGE/2018 – DR

Montaż 5szt. klimatyzatorów przenośnych, zgodnie z Zapytaniem ofertowym, w pom. 410,413,416,419,423 w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie.

Robert Wrzosek