Wyniki i archiwum postępowań

Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
03.07.2018
Zanak sprawy: 31/P/AGE/2018-DCEPT

Dostawa i instalacja 1 kompletu* fabrycznie nowego klimatyzatora typu „Split”  oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w  pom. MF02 w budynku CePT Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  przy ul. Banacha 1B w Warszawie.

16.04.2018
:5/P/AGE/2018 - D1M1/1M15 - Dostawa i instalacja klimatyzatorów Multisplit w Katedrze i Zakładzie Histologii WUM

Dostawa i instalacja 2 kompletów klimatyzatorów Multisplit z 2 jednostkami wewnętrznymi na komplet (łącznie 4 jednostki wewnętrzne, 2 jednostki zewnętrzne), wraz z demontażem i utylizacją 2 istniejących kompletów klimatyzatorów typu split oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w budynku Collegium Anatomicum przy ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa

26.01.2018
znak sprawy: AZO/02/FS160/2018/EL/698

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie  dwóch wniosków o dofinansowanie wraz z kompleksową dokumentacją w ramach Konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

19.01.2018
Dostawa, instalacja i serwis 3 klimatyzatorów „Split” w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w budynku Zwierzętarni Pawińskiego 3c

Dostawa i instalacja 3 fabrycznie nowych klimatyzatorów typu „Split” z naściennymi jednostkami wewnętrznymi oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w w pomieszczeniach korytarz i pomieszczenie socjalne 16-18; 0.20a w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w budynku Zwierzętarni Pawińskiego 3c, 02-106 Warszawa

19.01.2018
Dostawa, instalacja i serwis 2 klimatyzatorów typu „Split” w Zakładzie Immunologii WUM w budynku „Apteki”

Dostawa i instalacja 2 kompletów* fabrycznie nowych klimatyzatorów typu „Split” z naściennymi jednostkami wewnętrznymi, w pokojach 31 i 32 oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w budynku „Apteki” Blok F przy ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa. 

19.01.2018
znak sprawy: 01/P/AGE/2018 - DCEPT Dostawa, instalacja i konserwacja 1 klimatyzatora typu split

Dostawa i instalacja 1 kompletu* fabrycznie nowego klimatyzatora typu „Split” z naściennymi jednostkami wewnętrznymi oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pomieszczenie P13a w budynku CePT przy ul. Banacha 1B w Warszawie

26.10.2017
znak sprawy: 55/P/AGE/2017 Opracowanie dokumentacji modernizacji zasilania elektroenergetycznego Collegium Anatomicum

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  modernizacji zasilania elektroenergetycznego budynków Collegium Anatomicum oraz Wirusologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chałubińskiego 5 w Warszawie (zwanej dalej: Projektem) wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót a także pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej.

Sprawę prowadzi Pan Marek Szlendak, tel. (22) 57 20 676, e-mail: marek.szlendak@wum.edu.pl

22.09.2017
znak sprawy: 49/P/AGE/2017 - DDSK Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych węzła cieplnego

Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych  węzła cieplnego obiektu WUM przy ul. Działdowskiej 1 do obowiązujących przepisów ustawy o dozorze technicznym polegającym na:

1)   dostosowaniu (wymianie) elementów instalacji węzła jakie są wymagane do uzyskania pozytywnej decyzji Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji,

2)   odtworzenie dokumentów wymaganych do zgłoszenia, których nie posiada Zamawiający,

3)   wykonaniu dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji cyfrowej dokumentacji wymaganej do zgłoszenia urządzeń ciśnieniowych w UDT,

4)   przygotowanie i złożenie wniosków do UDT dla urządzeń ciśnieniowych, dla których jest to wymagane zgodnie z ustawą o dozorze technicznym,

5)   doprowadzenie do uzyskania przez WUM pozytywnych decyzji dopuszczających do eksploatacji urządzenia ciśnieniowe przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego,

6) przygotowanie instrukcji eksploatacji dla poszczególnych urządzeń ciśnieniowych.

31.08.2017
znak sprawy: 39/P/AGE/2017 - DDSK Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych węzła cieplnego

Przedmiot zamówienia:

 

Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych  węzła cieplnego obiektu Marszałkowska 24/26 WUM do obowiązujących przepisów ustawy o dozorze technicznym polegającym na:

1)   dostosowaniu (wymianie) elementów instalacji węzła jakie są wymagane do uzyskania pozytywnej decyzji Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji,

2)   odtworzenie dokumentów wymaganych do zgłoszenia, których nie posiada Zamawiający,

3)   wykonaniu dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji cyfrowej dokumentacji wymaganej do zgłoszenia urządzeń ciśnieniowych w UDT,

4)   przygotowanie i złożenie wniosków do UDT dla urządzeń ciśnieniowych, dla których jest to wymagane zgodnie z ustawą o dozorze technicznym,

5)   doprowadzenie do uzyskania przez WUM pozytywnych decyzji dopuszczających do eksploatacji urządzenia ciśnieniowe przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego,

6)   przygotowanie instrukcji eksploatacji dla poszczególnych urządzeń ciśnieniowych.