Jesteś tutaj

Wyniki i archiwum postępowań

Termin składania ofert Przemiot zamówienia Wybór oferty
03.07.2018 Zanak sprawy: 31/P/AGE/2018-DCEPT

Dostawa i instalacja 1 kompletu* fabrycznie nowego klimatyzatora typu „Split”  oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w  pom. MF02 w budynku CePT Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  przy ul. Banacha 1B w Warszawie.


PDF icon wybor_oferty_-_dostawa_i_instalacja_klimatyzatora_split_w_cept.pdf
16.04.2018 :5/P/AGE/2018 - D1M1/1M15 - Dostawa i instalacja klimatyzatorów Multisplit w Katedrze i Zakładzie Histologii WUM

Dostawa i instalacja 2 kompletów klimatyzatorów Multisplit z 2 jednostkami wewnętrznymi na komplet (łącznie 4 jednostki wewnętrzne, 2 jednostki zewnętrzne), wraz z demontażem i utylizacją 2 istniejących kompletów klimatyzatorów typu split oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w budynku Collegium Anatomicum przy ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa


Image icon Wybór oferty - dostawa i instalacja klimatyzatorów Multisplit w Katedrze i Zakładzie Histologii WUM
26.01.2018 znak sprawy: AZO/02/FS160/2018/EL/698

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie  dwóch wniosków o dofinansowanie wraz z kompleksową dokumentacją w ramach Konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.


PDF icon zawiadomienie_o_wyborze_oferty_1.pdf
19.01.2018 znak sprawy: 01/P/AGE/2018 - DCEPT Dostawa, instalacja i konserwacja 1 klimatyzatora typu split

Dostawa i instalacja 1 kompletu* fabrycznie nowego klimatyzatora typu „Split” z naściennymi jednostkami wewnętrznymi oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pomieszczenie P13a w budynku CePT przy ul. Banacha 1B w Warszawie


PDF icon Wybór ofert 01/P/AGE/2018 – DCEPT
19.01.2018 Dostawa, instalacja i serwis 2 klimatyzatorów typu „Split” w Zakładzie Immunologii WUM w budynku „Apteki”

Dostawa i instalacja 2 kompletów* fabrycznie nowych klimatyzatorów typu „Split” z naściennymi jednostkami wewnętrznymi, w pokojach 31 i 32 oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w budynku „Apteki” Blok F przy ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa. 


PDF icon Wybór ofert 67/P/AGE/2017 – DDA/1M19
19.01.2018 Dostawa, instalacja i serwis 3 klimatyzatorów „Split” w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w budynku Zwierzętarni Pawińskiego 3c

Dostawa i instalacja 3 fabrycznie nowych klimatyzatorów typu „Split” z naściennymi jednostkami wewnętrznymi oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 60 miesięcy w w pomieszczeniach korytarz i pomieszczenie socjalne 16-18; 0.20a w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w budynku Zwierzętarni Pawińskiego 3c, 02-106 Warszawa


PDF icon Wybór ofert 72/P/AGE/2017 – DMD/1MA paw
26.10.2017 znak sprawy: 55/P/AGE/2017 Opracowanie dokumentacji modernizacji zasilania elektroenergetycznego Collegium Anatomicum

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  modernizacji zasilania elektroenergetycznego budynków Collegium Anatomicum oraz Wirusologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chałubińskiego 5 w Warszawie (zwanej dalej: Projektem) wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót a także pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej.

Sprawę prowadzi Pan Marek Szlendak, tel. (22) 57 20 676, e-mail: marek.szlendak@wum.edu.pl


PDF icon Rozstrzygnięcie postępowania
22.09.2017 znak sprawy: 49/P/AGE/2017 - DDSK Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych węzła cieplnego

Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych  węzła cieplnego obiektu WUM przy ul. Działdowskiej 1 do obowiązujących przepisów ustawy o dozorze technicznym polegającym na:

1)   dostosowaniu (wymianie) elementów instalacji węzła jakie są wymagane do uzyskania pozytywnej decyzji Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji,

2)   odtworzenie dokumentów wymaganych do zgłoszenia, których nie posiada Zamawiający,

3)   wykonaniu dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji cyfrowej dokumentacji wymaganej do zgłoszenia urządzeń ciśnieniowych w UDT,

4)   przygotowanie i złożenie wniosków do UDT dla urządzeń ciśnieniowych, dla których jest to wymagane zgodnie z ustawą o dozorze technicznym,

5)   doprowadzenie do uzyskania przez WUM pozytywnych decyzji dopuszczających do eksploatacji urządzenia ciśnieniowe przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego,

6) przygotowanie instrukcji eksploatacji dla poszczególnych urządzeń ciśnieniowych.


PDF icon zawiadomienie_o_wyborze.pdf
12.09.2017 znak sprawy: 092017/AGE/01/gaz Dalibora 1

Dostawa gazu do obiektu przy ul. Dalibora 1 w Warszawie w okresie od 15.09.2017 do 31.05.2018 r.


PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty
31.08.2017 znak sprawy: 39/P/AGE/2017 - DDSK Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych węzła cieplnego

Przedmiot zamówienia:

 

Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych  węzła cieplnego obiektu Marszałkowska 24/26 WUM do obowiązujących przepisów ustawy o dozorze technicznym polegającym na:

1)   dostosowaniu (wymianie) elementów instalacji węzła jakie są wymagane do uzyskania pozytywnej decyzji Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji,

2)   odtworzenie dokumentów wymaganych do zgłoszenia, których nie posiada Zamawiający,

3)   wykonaniu dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji cyfrowej dokumentacji wymaganej do zgłoszenia urządzeń ciśnieniowych w UDT,

4)   przygotowanie i złożenie wniosków do UDT dla urządzeń ciśnieniowych, dla których jest to wymagane zgodnie z ustawą o dozorze technicznym,

5)   doprowadzenie do uzyskania przez WUM pozytywnych decyzji dopuszczających do eksploatacji urządzenia ciśnieniowe przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego,

6)   przygotowanie instrukcji eksploatacji dla poszczególnych urządzeń ciśnieniowych.

 


PDF icon zawiadomienie_o_wyborze_2.pdf

Strony